ธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำดื่ม

น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี มูลค่าการตลาดรวมสูงหลายหมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนไทยที่นิยมซื้อน้ำเพื่อการบริโภคกันมาก แม้การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ให้บริการจ่ายน้ำประปาสู่ครัวเรือนทั้งในเมืองและในชนบท จะให้การรับรองถึงคุณภาพน้ำที่ผลิตจากการประปาที่จ่ายให้แก่ครัวเรือนจะมีความสะอาดปลอดภัยใช้อุปโภคและบริโภคได้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนไทยในการใช้บริโภคได้เท่าที่ควร คนไทยจึงหันมานิยมซื้อน้ำสำหรับการบริโภคกันเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นช่องว่างให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคกันมาก มีทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทเล็กแห่งวงการน้ำดื่มต่างแข่งขันกันผลิตและจำหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดที่เติบโตต่อเนื่องทุกปี

การทำธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำดื่ม แม้จะมีบริษัทใหญ่เข้ามาทำธุรกิจนี้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง สาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปัจจัยด้านพื้นที่ห่างไกล ต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่ค่อนข้างสูง และราคาจำหน่ายก็ค่อนข้างแพง จึงไม่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคไปเสียทั้งหมด อีกทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มสะอาดปัจจุบันราคาไม่แพง นักลงทุนรายย่อยๆ ก็สามารถทำได้ จึงมีนักลงทุนที่เป็นคนท้องถิ่น ลงทุนทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนท้องถิ่นของตนเองค่อนข้างมาก ด้วยต้นทุนการผลิตการและการขนส่งที่ไม่สูง ทำให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าของบริษัทใหญ่ อีกทั้งนักลงทุนที่เป็นคนท้องถิ่นเอง จะมีความคุ้นเคยและมีความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนท้องถิ่น ทำให้บริษัทใหญ่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดนี้ได้ ตลาดน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคในท้องถิ่น จึงเป็นตลาดของนักลงทุนท้องถิ่นเสียเป็นส่วนใหญ่

การลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำดื่มสะอาด แม้จะดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ถ้าหากได้ลองศึกษาดูให้ดีแล้ว จะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากเลย ปัจจุบันมีบริษัทผู้จำหน่ายทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด ถูกต้องมาตรฐานขององค์การอาหารและยา เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มีทีมงานพร้อมจะให้คำแนะนำในการวางระบบการผลิต แนะนำขั้นตอนการผลิต รวมตลอดถึงการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้มีการใช้งานที่ยืนยาว ให้คำแนะนำเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้การใช้เงินลงทุนของผู้ลงทุนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องลงมือทำอะไรด้วยตัวเองเลย สิ่งที่ต้องทำเพียงอย่างเดียว คือทำอย่างไรให้คนในชุมชนมาซื้อน้ำดื่มสะอาดด้วยราคาที่ถูกกว่าที่ไหน ๆ ก็เพียงพอ

                                                                       

ทำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาด

การทำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาด หลายคนพอได้ยินคำว่าโรงงานอุตสาหกรรม คงนึกภาพว่าเป็นอะไรที่ใหญ่โตยุ่งยากและสลับซับซ้อน การจะทำต้องใช้เงินลงทุนอย่างมหาศาล ต้องหาผู้ร่วมลงทุนมากมาย ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญอย่างสูงถึงจะทำได้ ความเข้าใจอะไรอย่างนั้นคงไม่ผิดนัก แต่โรงงานอุตสาหกรรมทุกอย่างก็ใช่ว่าจะต้องเป็นขนาดใหญ่โตอะไรอย่างนั้นเสียทั้งหมด โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆ ที่พอเหมาะพอดีเป็นธุรกิจของครอบครัว ใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ตอบโจทย์ความต้องของผู้บริโภค ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจทำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาด ปัจจุบันมีการทำกันมากเป็นธุรกิจระดับครอบครัว ที่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวในระยะยาว

การทำโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มสะอาด ในปัจจุบันไม่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนอะไร ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยในปัจจุบัน สามารถทำให้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ได้มาตรฐานความสะอาด ถูกหลักอนามัย ซึ่งเริ่มตั้งแต่การนำน้ำมาปรับสภาพให้มีคุณภาพเป็นน้ำที่สะอาด โดยผ่านการกรองและการฆ่าเชื้อตามกระบวนการผลิตน้ำสะอาดของเครื่องจักร การทำความสะอาดภาชนะ การบรรจุน้ำใส่ภาชนะและติดฉลากเพื่อนำออกจำหน่าย ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ำสะอาด เครื่องจักรจะเป็นตัวดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต โดยที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในกลไกการทำงานของเครื่องจักรอย่างละเอียดลึกซึ้ง บริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาดหรือ บริษัท ที่ รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม หรือ รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม จะมีช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้บริการในกรณีเครื่องจักรมีปัญหา ภายหลังการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรแล้ว ที่ผู้ประกอบการสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลา บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องจักร ไม่เพียงแค่จำหน่ายเครื่องจักร เค้าสามารถให้คำแนะนำดีๆ ในการประกอบธุรกิจนำดื่ม ได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียว ซึ่งผู้ประสงค์จะทำธุรกิจทางด้านนี้สามารถปรึกษาและขอคำแนะนำได้

อย่างไรก็ตาม การทำโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มสะอาด ให้ประสบความสำเร็จได้ดี ก็ควรจะมีทุนที่เป็นสินทรัพย์ของตัวเองอยู่บ้าง การกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมดจะเป็นภาระให้ต้นทุนสูงขึ้นจากดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ผลกำไรจากธุรกิจก็จะลดน้อยลง การมีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินเพื่อตั้งโรงงานผลิตน้ำเป็นของตัวเอง ไม่ต้องไปซื้อหาหรือเช่าเค้ามา ก็จะช่วยให้ประหยัดเงินลงทุนไปมาก และการทำธุรกิจก็ควรจะทำอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา สิ่งใดที่ต้องขออนุญาตจากทางราชการก็ควรขออนุญาตให้เรียบร้อย จะดำเนินการในนามบุคคลธรรมดาหรือตั้งเป็นบริษัทดำเนินการก็สุดแท้แต่ จัดทำระบบบัญชี เสียภาษีเงินได้ ภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนให้ถูกต้อง เท่านี้การดำเนินธุรกิจก็จะเป็นไปอย่างราบลื่นไม่ติดขัด สิ่งใดดำเนินการเองได้ก็ดำเนินการเอง สิ่งใดที่ทำเองไม่ได้ ก็ใช้บริการของผู้ให้บริการ จ่ายค่าบริการยังไง ก็ยังมีผลกำไรจากธุรกิจอยู่ดี แต่จะน้อยจะมากก็อยู่ที่ฝีมือการบริหารจัดการครับ

                                                                       

 

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO กับ ระบบ UV

เครื่องกรองน้ำระบบ RO ภาพจาก

เครื่องกรองน้ำสำหรับกรองน้ำดื่มในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกในท้องตลาดและยังมีให้เลือกด้วยกันอีกหลายระบบ มาดูเครื่องกรองน้ำระบบ RO กับระบบ UV ซึ่งเป็นระบบที่มีความนิยมในปัจจุบันกันครับว่าระดับคุณภาพของการกรองเป็นอย่างไร

เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) คือ เครื่องกรองน้ำระบบที่ทำการกรองน้ำได้ถึงขนาดเป็นน้ำบริสุทธิ์ ปราศจากแร่ธาตุ สารปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อร่างกาย ประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำระบบ RO มุ่งที่จะให้ผู้บริโภคได้น้ำดื่มที่บริสุทธิ์เท่านั้น ไม่มีสารใดๆ เจือปน น้ำไม่ใช่อาหาร ผู้บริโภคจึงควรดื่มน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้น ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่าใด สุขภาพร่างกายก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น เครื่องกรองน้ำระบบ RO มีระบบการกรองเป็นชั้นๆ จะกรองตะกอนหยาบก่อนแล้วกรองรส กลิ่น สี จนเหลือสารละลายที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน แล้วผ่านไส้กรองที่เรียกว่า เยื่อเมมเบรน ซึ่งมีขนาดละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน มีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำ ซึ่งเชื้อโรคที่มีขนาด 0.22 ไมครอน ที่เล็กที่สุดแล้ว ยังไม่สามารถผ่านได้ และยังสามารถที่จะกรองสารเคมี สารพิษต่างๆ และยาปราบศัตรูพืชได้ถึง 96 % การกรองระบบ RO เป็นระบบกรองน้ำระบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เครื่องกรองน้ำระบบ UV (Ultra Violet) คือเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองสิ่งสกปรกและฆ่าเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอดไฟ UV ยังคงสภาพน้ำที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถหาซื้อไส้กรองเปลี่ยนเองได้ง่ายอีกด้วย เครื่องกรองน้ำระบบ UV จำเป็นต้องใช้กระแสไฟในการทำงานของเครื่องและเหมาะสำหรับใช้กรองน้ำประปามากกว่าการกรองน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆ เช่นน้ำบาดาล

ระบบของเครื่องกรองน้ำไม่ว่าจะเป็นระบบ RO หรือระบบ UV จะเป็นระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของคุณภาพน้ำว่าสามารถใช้เพื่อการบริโภคหรือดื่มได้ ส่วนการจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบใดจึงจะเหมาะสม ต้องดูจากแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาปรับสภาพ หากเป็นแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติเช่นน้ำบาดาล ระบบ RO เป็นระบบการกรองจะมีคุณภาพสูงจะเหมาะสมสำหรับการกรองน้ำดิบที่มาจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนระบบ UV จะเหมาะกับการกรองน้ำประปา ที่ผ่านกรองและฆ่าเชื้อจากการประปามาแล้วระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มหลายแห่งจะมีกระบวนการผลิตที่ผ่านการกรองทั้งระบบ RO และ UV ก่อนจะออกมาเป็นน้ำดื่มสะอาดเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

                                                                       

 

เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม

 

การทำอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาดควรมีเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม จำนวนเพียงพอต่อความต้องการผลิตและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และถูกล้างทำความสะอาดฆ่าเชื่ออย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการผลิต ราคาของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ จะขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต หากผู้ประกอบการต้องการเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูง ราคาก็จะสูงตามไปด้วย โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มสะอาด จะขายเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อย่างครบชุดและพร้อมบริการติดตั้ง ให้แล้วเสร็จ การขายและการบริการของผู้จำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ ก็จะช่วยทำให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบการเบาแรงไปมาก ส่วนเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์หลักๆ ประกอบด้วย

 1. ปั๊มส่งน้ำ
 2. เครื่องกรองแมกกานิส
 3. เครื่องกรองคาร์บอน
 4. เครื่องกรองเรซิ่น
 5. หลอด Ultra Violet (UV)
 6. เครื่อง Reverse Osmosis (RO)
 7. หัวบรรจุน้ำสำหรับขวดขนาดต่างๆ
 8. หัวบรรจุน้ำสำหรับถัง 20 ลิตร
 9. เครื่องล้างถังน้ำ
 10. ถังเก็บน้ำขนาด 3000 ลิตร

เหล่านี้จะเป็นเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มหลักๆ แต่ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอีกหลายชนิดที่จำเป็นสำหรับการบวนการผลิตน้ำดื่มอื่นๆ อีก เช่นสารกรองน้ำต่างๆ เคมีภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ หรือแม้กระทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่นพวกสายพานลำเลียงน้ำ เพื่อลดการใช้แรงงานคน เหล่านี้เป็นต้น การทำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม ดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกติดตั้งแล้วจัดวางอย่างเป็นระบบ ก็จะทำให้ไม่เกิดความสับสนในกระบวนการผลิต จะสามารถดำเนินการผลิตไปได้ด้วยความราบลื่น

บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม จะมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี และก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้จำหน่ายเท่านั้น แต่จะยังเป็นผู้บริการจัดวางระบบและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการก็ลองหาใช้บริการกันดู ไม่ผิดหวังหลอกครับ สำหรับกระบวนการผลิต เอาเวลาไปคิดเรื่องการขาย ให้มียอดขายที่เติบโตไปเลื่อยๆ ดีที่สุดครับ

                                                                       

คุณภาพและมาตรฐานน้ำดื่ม

ภาพจาก https://teewatertechs.com

คุณภาพและมาตรฐานน้ำดื่ม มีเกณฑ์ในการวัดคุณภาพและมาตรฐานของหลายๆ องค์กร สำหรับองค์กรระดับสากลคือองค์กรอนามัยโลก ส่วนภายในประเทศ มีกรมทรัพยากรธรณี ดูแลมาตรฐานและคุณภาพน้ำบาดาลที่จะนำมาใช้เพื่อการบริโภคและอุปโภค ส่วนคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จะดูแลมาตรฐานและคุณภาพน้ำเพื่อการผลิตและจำหน่าย เนื่องจากน้ำถือเป็นอาหาร จึงต้องอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการอาหารและยา เกณฑ์ในการวัดค่ามาตรฐานน้ำที่จะนำมาใช้ดื่มได้ มีทั้งลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ความขุ่นและความเป็นกรดเป็นด่าง รวมตลอดถึงสิ่งเจือปนอื่นเช่น สารเคมี สารพิษ และบักเตรี ต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

น้ำดื่มที่เป็นอุตสาหกรรมบรรจุถังและขวดเพื่อการจำหน่าย ปัจจุบันมีผู้นิยมซื้อบริโภคกันเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีคุณภาพน้ำที่ดี มีมาตรฐานสูง โดยพบว่าธุรกิจน้ำบรรจุขวดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำรายได้ให้ผู้ประกอบการอย่างเป็นกอบเป็นกำ ผู้ประกอบการต้องยึดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของน้ำดื่ม ทั้งทางด้านฟิสิกส์ เคมีและจุลินทรีย์ บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีกรรมวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาเป็นการเฉพาะ

นอกเหนือจากผู้ผลิตต้องมีกรรมวิธีการผลิต ภาชนะบรรจุปิดสนิท เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและวิธีเก็บรักษาดังกล่าวแล้ว ผู้ผลิตต้องมีการแสดงฉลาก และต้องเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก ซึ่งกำหนดให้มีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อน้ำดื่ม น้ำบริโภค หรือชื่อทางการค้า โดยมีคำว่า “น้ำบริโภค” กำกับอยู่
 2. ปริมาตรสุทธิเป็นระบบเมตริก เช่น ลบ.ซม., ซม. มิลลิลิตร หรือลิตร
 3. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต สำหรับผู้ผลิตในประเทศอาจแสดงชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของผู้ผลิตก็ได้ และในกรณีที่เป็นการนำเข้า ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้า และประเทศผู้ผลิต
 4. เลขสาระบบ ในกรอบเครื่องหมาย อ.ย. ดูรูปตัวอย่าง

 

คุณภาพและมาตรฐานน้ำดื่ม จะเห็นได้ว่าการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด จะมีองค์กรและมีกฎระเบียบควบคุมที่เคร่งครัด ไม่สามารถทำได้โดยพละการ ผู้จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเอง ก็ต้องนำกฎระเบียบไปพิจารณาก่อนจะผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หากผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำดื่มเพื่อการจำหน่าย ได้ใช้เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ ทีได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการผลิต บรรจุ ติดฉลากและการเก็บรักษา บริการติดตั้งอย่างเป็นระบบ ก็จะสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ประกอบการว่า น้ำดื่มที่ตนผลิตและจำหน่ายได้คุณภาพและมีมาตรฐานสูงตามที่กำหนดทุกประการหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด

                                                                       

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องกรองน้ำดื่ม

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องกรองน้ำดื่ม มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของน้ำดื่ม รวมตลอดถึงความสามารถในการผลิตน้ำดื่ม เพราะเครื่องจักรและเครื่องกรองน้ำที่ผ่านการใช้งานมาได้สักระยะหนึ่ง ความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรและเครื่องกรองจะลดลง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็น ต้องเรียนรู้วิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องกรองน้ำพื้นฐาน เพื่อให้สามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องกรองน้ำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งผู้ให้บริการตลอดไป

ในส่วนของการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการซ่อมแซม อาจต้องใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักร อีกทั้งเครื่องจักรจะมีอายุการใช้งาน หากเห็นว่ามีการใช้งานมาอย่างเพียงพอและประสิทธิภาพในการผลิตลดน้อยถอยลง ก็ควรจะมีการเปลี่ยนใหม่เพื่อรักษาคุณภาพของการผลิต ส่วนเครื่องกรองน้ำนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และทำได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยบริการของผู้จัดจำหน่าย แต่อย่างไรก็ตามยังมีวัสดุที่ต้องซื้อมาเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน ในลำดับแรกผู้ใช้งานจำเป็นต้องรู้ว่าเครื่องกรองน้ำที่ใช้อยู่เป็นแบบใด จึงจะสามารถดูแลและบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสมที่สุด ดังนี้

 1. เครื่องกรองน้ำแบบทรายกรองควรล้างทำความสะอาดทุก ๆ 10 – 15 วัน และล้างทำความสะอาดภายนอกทุก ๆ 6 เดือน
 2. เครื่องกรองน้ำแบบเรซิ่นควรทำการฟื้นสภาพด้วยการเปลี่ยนน้ำเกลือจำนวน 3 ลิตร ทุก ๆ 15 – 30 วัน เพราะหากทิ้งไว้เป็นเวลานานความสามารถในการกรองน้ำจะลดลง
 3. เครื่องกรองน้ำที่มีไส้กรองเซรามิกควรถอดไส้กรองออกมาทำความสะอาดด้วยใยขัดเซรามิคเป็นประจำเพื่อลดการอุดตันของไส้กรอง ซึ่งนอกจากการทำความสะอาดแล้วควรนำไส้กรองเซรามิก ไปต้มในน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนำกลับมาใช้ตามปกติ
 4. เครื่องกรองน้ำที่มีหลอดอุลตร้าไวโอเลตควรทำความสะอาดหลอดภายนอกเป็นประจำและเปลี่ยนหลอดเมื่อครบชั่วโมงการใช้งาน
 5. เครื่องกรองน้ำแบบคาร์บอนกัมมันต์ควรล้างสารกรองคาร์บอนโดยการล้างแบบย้อนกลับ

ให้ล้างจนกระทั่งน้ำใส จะช่วยให้ความสามารถในการกรองกลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

ทั้งเครื่องจักรและเครื่องกรอง รวมตลอดถึงเครื่องอุปกรณ์ เช่นภาชนะบรรจุ ที่จำเป็นต่อการผลิตน้ำดื่ม ต้องหมั่นบำรุงดูแลรักษา หากเห็นว่าสมควรต้องเปลี่ยนใหม่ก็ควรเปลี่ยนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจ ให้ผู้บริโภคมั่นใจในความสะอาดถูกสุขอนามัย การบำรุงดูแลรักษาที่ดีจะช่วยรักษาประสิทธิภาพการผลิตและยืดอายุการใช้งานทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย การดูแลบำรุงรักษาควรศึกษาหาความรู้ จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง จะช่วยลดการใช้บริการจากผู้ให้บริการ ช่วยประหยัดต้นทุน แต่ยังไงซะก็อย่าประหยัดเสียจน ขาดคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเสียหละครับ

                                                                       

โครงการระบบน้ำประปาหมู่บ้านน้ำดื่มเพื่อชุมชน

โครงการระบบน้ำประปาในหมู่บ้านน้ำดื่มเพื่อชุมชน แม้ในปัจจุบันจะมีน้ำประปาใช้แล้ว แต่ในชุมชนห่างไกลเมือง น้ำประปาส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่ใช้เครื่องสูบน้ำสูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นคลอง บึง หรือแหล่งน้ำบาดาล ต่อท่อแจกจ่ายไปยังครัวเรือนเพื่อใช้ในการอุปโภค แต่ไม่ใช้ในการบริโภคกัน เพราะคุณภาพน้ำยังไม่ได้มาตรฐานที่จะใช้บริโภคได้ สำหรับคุณภาพน้ำจากแหล่งธรรมชาติ บางชุมชนก็ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมทรัพยากรธรณีว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ บางชุมชนยังไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานน้ำ ผู้คนในชุมชนจะเพียงใช้เพื่อการอุปโภค แต่ไม่ใช้ในการบริโภค น้ำสำหรับบริโภคคนในชุมชนจะซื้อบริโภค โดยมีผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายเป็นผู้จัดส่งให้ซึ่งก็อยู่ค่อนข้างห่างไกล ซึ่งบางครั้งก็ขาดแคลนไม่ทันต่อความต้องการบริโภค และราคาก็ค่อนข้างแพง สร้างปัญหาและเป็นภาระต่อผู้คนในชุมชนมาก

ผู้นำชุมชนหลายชุมชน มีความพยายามแก้ปัญหาเพื่อชุมชนของตัวเองให้มีน้ำดื่มที่สะอาด และไม่ลำบากในการนำมาบริโภค จึงได้จัดให้มีโครงการระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน โดยผู้คนในชุมชนไม่ต้องไปหาซื้อจากที่อื่น โดยการสร้างโรงกรองน้ำขึ้นในชุมชน และนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นบึง คลอง หรือบ่อบาดาล เข้าสู่กระบวนการกรองน้ำให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โรงกรองน้ำของชุมชนส่วนใหญ่จะติดตั้ง อุปกรณ์กรองน้ำดื่มที่มีมาตรฐานสูง ผ่านการกรองหลายขั้นตอน เนื่องจากแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ที่มีสารเจือปนมาก ระบบการกรองน้ำของโรงกรองน้ำชุมชน ส่วนใหญ่จึงเป็นระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis หรือ RO ซึ่งเป็นระบบการกรองที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในชุมชนเป็นอย่างมาก ผู้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูง แต่ใช้เงินงบประมาณการลงทุนที่ต่ำ เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับ

บริษัท ที. วอเตอร์เทค จำกัด รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม รับติดตั้งโรงงานผลิตนำดื่ม เป็นบริษัทที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้นำชุมชนหลายชุมชน ให้เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่มีกำลังการผลิตสูงแบบครบวงจรและบริการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์การกรองน้ำในโรงกรองน้ำของชุมชน และพร้อมให้คำแนะนำผู้นำชุมชน ในการบริหารจัดการน้ำดื่ม รวมตลอดถึงการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์กรองน้ำ ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างยาวนาน บริษัท ที.วอเตอร์เทค จำกัด มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อชุมชน ในโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนต่างๆ รวมตลอดถึงโครงการประชารัฐ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการจำหน่าย

ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการจำหน่าย ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะลงทุนทำอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร ถ้าได้ทำเลใกล้แหล่งชุมชน หมู่บ้าน ร้านค้าหรือตลาด ก็จะช่วยในด้านลดต้นทุนและลดเวลาในการขนส่ง หากไม่สามารถหาทำเลดังกล่าวได้ ก็ต้องสร้างภาพลักษณ์เรื่องความสะอาดให้กับสินค้า เช่นโรงงาน ต้องไม่อยู่ในแหล่งที่มีโอกาสทำให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ำที่ผลิต สร้างความมั่นใจถึงความสะอาดให้แก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงโรงงานต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน เช่นอาคารต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน สามารถป้องกันฝุ่นละอองที่อาจมาพร้อมกับลมพายุ โรงงานต้องมีความพร้อมที่จะให้ผู้สนใจเข้าชม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงมาตรฐานของกระบวนการผลิต และคุณภาพความสะอาด ได้อย่างไม่ต้องเป็นที่สงสัย

นอกเหนือจากที่กล่าว โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อการจำหน่าย ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อีกด้วย

 1. ห้องติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพน้ำ ต้องทำให้เป็นพื้นที่ลาดเอียงไม่ควรเสมอกัน มีทางระบายน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำขังในบริเวณห้อง
 2. ห้องหรือบริเวณที่เก็บภาชนะก่อนล้างทำความสะอาด ต้องเป็นพื้นที่แห้ง มีชั้นหรือพื้นที่ยกสูงและมีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอก
 3. ห้องหรือบริเวณที่เป็นที่ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ ต้องเป็นพื้นที่ลาดเอียง ไม่มีน้ำขัง มีทางระบายน้ำ มีระบบการจัดแยกภาชนะที่กำลังรอล้างทำความสะอาดและล้างทำความสะอาดแล้ว
 4. ห้องบรรจุ ห้องนี้ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเข้าออกต้องมีมาตรการป้องกันที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงได้ ไม่เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณหรือห้องอื่นๆ มีพื้นที่ลาดเอียง ไม่มีน้ำขังและมีทางระบายน้ำ มีโต๊ะหรือแท่นบรรจุซึ่งทำความสะอาดง่าย ต้องมีการใช้และปฏิบัติงานจริง
 5. ห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์ ห้องนี้ต้องมีชั้นหรือยกพื้นสูง เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ และมีระบบการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อรอการจำหน่าย

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่ม มีลักษณะที่ถูกสุขอนามัยและมีความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มทั้งภายนอกและภายในโรงงาน จะเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ที่จะเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสะอาด จากผู้ประกอบการเพื่อไปบริโภค ดังนั้นการผลิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพน้ำที่สะอาดบางที่ยังอาจไม่เพียงพอต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค การมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอกโรงงาน จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ผลักดันและส่งเสริมการขายที่ดีอีกทางหนึ่ง

ตลาดธุรกิจน้ำดื่ม

ตลาดธุรกิจน้ำดื่ม ความต้องการในการบริโภคน้ำดื่ม เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรและรายได้ของครัวเรือนส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ มองเห็นโอกาสทางการตลาด จึงเข้าสู่ธุรกิจน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มขยายตัวค่อนข้างสูง ส่งผลให้ผู้ทำธุรกิจนี้ ต้องประสบกับภาวะแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ผู้ทำธุรกิจจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงสภาพความเป็นไปของตลาด เพื่อการวางแผนในการทำตลาดที่ดี

ภาพรวมตลาด

ธุรกิจน้ำดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงหลายพันล้านบาทต่อปี และมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกันมากกว่า 2,000 รายในปัจจุบัน ธุรกิจผลิตน้ำดื่มมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอีกมากและมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำธรรมชาติตามพัฒนาการของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เมื่อก่อนแหล่งน้ำต่างๆ สามารถน้ำมาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ แต่ปัจจุบันมลภาวะจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม และรถยนต์ ทำให้แหล่งน้ำมีภาวะปนเปื้อน รวมถึงจำนวนประชากรมีความห่วงใยในสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการน้ำดื่มสะอาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย มีผู้สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจนี้ สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี

กลุ่มลูกค้าตามประเภทผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

น้ำดื่มบรรจุขวด ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า ซื้อปลีกเป็นส่วนใหญ่ น้ำดื่มบรรจุขวดจะสามารถจำหน่ายได้ดีในร้านค้าปลีก หากผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดวางจำหน่ายได้ตามร้านค้าปลีกก็จะมียอดการขายที่ดี นอกจากร้านค้าปลีกแล้วน้ำดื่มบรรจุขวดจะสามารถจำหน่ายได้ดีในร้านที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

น้ำดื่มบรรจุถัง ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นภาคครัวเรือนเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าน้ำดื่มบรรจุขวดเมื่อเทียบจากปริมาณ และมักผูกขาดการซื้อจากผู้ค้าส่งที่มีบริการจัดส่งให้ถึงครัวเรือน การจะชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำดื่มบรรจุถัง ต้องอาศัยความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์ การบริการที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาที่ถูกกว่า รวมตลอดถึงการหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ และสร้างกิจกรรมการส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น

สภาพการแข่งขันในตลาด

ผู้ประกอบการรายเล็กจะมีความเสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่ค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์น้ำดื่มหลายประเภทออกจำหน่ายเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า และภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า ที่ทุ่มงบประมาณไปกับการโปรโมตสินค้าค่อนข้างมาก เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากกว่า อย่างไรก็ตามการจำหน่ายสินค้ายังไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคภาคครัวเรือนได้อย่างเฉพาะเจาะจง และราคาก็ไม่สามารถจำหน่ายในราคาที่ถูกได้ เนื่องจากมีต้นทุนการส่งเสริมการขายที่สูงและต้องรักษาระดับคุณภาพของแบรนด์สินค้า ผู้ประกอบการรายเล็กยังสามารถที่จะทำตลาดโดยใช้การแข็งขันด้านราคาได้ เข้าถึงลูกค้าภาคครัวเรือนแบบเฉพาะเจาะจง

ตลาดธุรกิจน้ำดื่ม ยังจะมีการขยายตัวได้อีกมากตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และยังมีช่องว่างทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ ยังไม่สายหากผู้สนใจที่จะเ