เริ่มต้นวางแผนโรงงานผลิตน้ำดื่ม สร้างรากฐานที่มั่นคง

การเริ่มต้น “ทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก

อย่ามองว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ว่าจะทำธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก ขนาดกลาง ย่อมต้องศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจให้ละเอียด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และความล้มเหลวในอนาคต เพราะฉะนั้น เราต้องมานั่งวางแผนธุรกิจผลิตน้ำดื่ม และผังโรงงานน้ำดื่มกันดังต่อไปนี้ ถ้าให้สังเกตุตลาดน้ำดื่ม ธุรกิจน้ำดื่มในต่างจังหวัดถือว่าน่าสนใจมาก เคยดูแผนธุรกิจตัวอย่างการผลิตน้ำดื่มของลูกค้าSMEs ทั่วไปออกแนวคล้ายๆ กัน ซึ่งต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่มาก เพราะมีช่องว่างให้ทำกำไรได้มากพอสมควร หากเราเอาแผนธุรกิจตัวอย่างการผลิตน้ำดื่มของผู้ผลิตรายใหญ่ อย่างกลุ่มโรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่ม-น้ำอัดลม มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ายอมรับเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย มีความมั่นใจในการดื่มหรือบริโภค พร้อมการวางแผนการผลิตและจัดส่งกระจายสินค้าหรือใช้เครื่องทุ่นแรงในการลำเลียง ช่วยประหยัดแรงงานและมีความรวดเร็วมากขึ้น เมื่อมีอัตราการผลิตหรือมีตลาดรองรับมากๆ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูป ก็ช่วยลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์และแรงงานได้มากขึ้น

ดังนั้น ช่องทางที่จะได้กำไรจากการผลิตน้ำดื่มขาย อยู่ที่การกระจายสินค้า ถ้ากระจายได้ดี กำไรงามแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของพื้นที่จัดส่ง หรือต้องส่งน้ำดื่มซ้ำซ้อน เช่น ต้องส่งน้ำดื่มที่หมู่บ้าน  A 10 ราย หมู่บ้าน B 10 ราย บางครั้งเจอหมู่บ้าน A และหมู่บ้าน B ห่างกัน ไม่สามารถส่งน้ำดื่มทั้ง 2หมู่บ้านในวันเดียวกันได้ ทำให้เสียทั้งเวลาขนส่งสินค้าและต้นทุนน้ำมัน

จึงจะเห็นได้ว่า เราไม่สามารถบังคับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ หากปฏิเสธการส่งน้ำดื่มก็จะเสียลูกค้า ส่งล่าช้าก็เสียลูกค้าเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรวางแผนกระจายสินค้าให้เป็นแบบแผนที่ดีก่อน

หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินตลาดเรียบร้อยแล้ว โรงงานผลิตน้ำดื่มต้องมีเอกสารใบรับรอง อย โดยเฉพาะน้ำดื่มโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด คุณต้องติดต่อ อย.ประจำท้องที่ แจ้งจุดประสงค์ในการทำโรงผลิตน้ำดื่ม

รวมทั้ง ติดต่อผู้ผลิตเครื่องจักร ที่จะใช้ในแผนผังการผลิตน้ำดื่มแบบโรงน้ำ หรือ โรงเรือนน้ำดื่ม และศึกษาการทำงานของเครื่องจักรแต่ละชิ้น นำรายละเอียดเครื่องจักร มาเป็นส่วนประกอบในรายละเอียดการสร้างแผน ธุรกิจ การ ผลิต น้ำดื่ม

วางตำแหน่งเครื่องจักรให้เหมาะสมในแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม ซึ่งแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มนี้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในการปฏิบัติงาน และรองรับโอกาสทางการตลาดที่จะขยายงานในอนาคตด้วย

หรือคุณสามารถติดต่อขอแบบแปลนโรงงานน้ำดื่มฟรี ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการ หรือติดต่อทางสำนักงานเขตในพื้นที่ ดังนั้น การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก แผนผังการผลิตน้ำดื่มแบบโรงน้ำ โรงเรือนน้ำดื่มขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนนี้อย่างมาก

การสร้างโรงเรือนน้ำดื่มตามแบบมาตรฐาน อย. (ส่วนใหญ่เหมาะกับโรงงานขนาดเล็ก หรือ ครัวเรือน) ถ้าหากมีจำนวนเครื่องจักรหลายตัว (ส่วนใหญ่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลาย เช่น น้ำแร่ น้ำขวด น้ำถ้วย น้ำถัง น้ำผลไม้ เป็นต้น)

ต่อมาโรงงานผลิตน้ำดื่มขายต้องนำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรอง แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม พร้อมกรอกแบบฟอร์ม ยื่นขอ อย. ออกแบบขวดและฉลาก พร้อมต้องได้รับการตรวจสอบจาก อย. ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเริ่มผลิตและจำหน่ายได้

“การผลิตน้ำดื่ม” สามารถใช้น้ำประปาหรือน้ำบาดาลก็ได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องน้ำ นั่นคือ น้ำประปาเข้าไม่ถึง ไม่เพียงพอต่อการผลิต ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตการใช้น้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรธรณี

การผลิตน้ำดื่มแบบโรงเรือน ตามมาตรฐาน อย.

ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องได้รับการออกแบบโรงเรือนหรือโรงงานผลิตน้ำดื่ม ผ่านผู้เชียวชาญที่มีความรู้โดยตรง ซึ่งภายในโรงเรือนจะต้องประกอบไปด้วยห้องต่างๆ แบ่งแยกไว้เป็นสัดส่วน เช่น ห้องบรรจุ ห้องเครื่อง ห้องล้างภายนอก ล้างภายใน ห้องสต็อกขวดเปล่า เป็นต้น อีกทั้ง ต้องออกแบบภายในโรงงานผลิตน้ำดื่มให้ได้ตามมาตรฐานก่อนทำการผลิตและจัดจำหน่ายจริง ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการ กล่าวคือ อาจต้องทุบอาคาร รื้อถอน กั้นเพิ่ม หรือต่อเติมทีหลัง จะทำให้เสียเวลาและมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้น

สถานที่โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และต้องไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น คอกปศุสัตว์หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ หรือแหล่งเสื่อมโทรม เป็นต้น อาจจะทำให้น้ำดื่มที่ผลิตเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ภายในตัวโรงงานผลิตน้ำดื่ม ต้องใช้สำหรับผลิตน้ำเท่านั้น โครงสร้างต้องมั่นคงและถูกสุขลักษณะ มีระบบแสงสว่างและระบบการถ่ายเทอากาศได้เพียงพอ มีผนังเรียบและทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ในกรณีเป็นอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปและพื้นชั้นสองเป็นไม้ ให้ตีฝ้าเหนือบริเวณผลิตและท้องบันได ที่สำคัญพื้นอาคารต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ และทำความสะอาดง่าย ตลอดจนพื้นของบริเวณที่ใช้ทำการผลิตน้ำดื่ม ต้องเป็นแบบลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ำ และต้องติดหรือจัดป้ายแสดงสถานที่ผลิตไว้ภายนอกสถานที่แบบเปิดเผย และเห็นได้ง่าย

สำหรับห้องปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ต้องเป็นห้องที่ถูกสุขลักษณะ หากมีคนงานทั้งชายและหญิง ต้องจัดแยกห้องปัสสาวะ คนงานชายและหญิงให้เป็นสัดส่วน หน้าห้องปัสสาวะต้องมีอ่างล้างมือ สบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

ทั้งนี้ แหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่มต้องอยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และห่างจากแหล่งโสโครกและสิ่งปฏิกูล หรือมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับแหล่งน้ำ ผู้ผลิตต้องเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทั้งทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ อย่างสม่ำเสมอ ประมาณปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแหล่งน้ำและเป็นข้อมูลใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำต่อไป

นอกจากนี้ ต้องติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ที่มีระบบผลิตน้ำดื่มได้มาตรฐาน เพื่อให้โรงงานผลิตน้ำดื่มมีระบบโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ 100% ส่วนการลงทุนเท่าไหร่นั้น คุณต้องเข้าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ นำมาคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ปัจจัยที่พิจารณาในการวางแผนผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม

  1. ความต้องการเครื่องจักรในการผลิตตามจุดประสงค์ที่คุณคาดหวัง ซึ่งการวางแผนควรมีความยืดหยุ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้เครื่องจักรต่างๆ ควรมีแผนสำรองป้องกันการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
  2. การเสี่ยงต่อความล้าสมัยของเครื่องจักร เพราะผู้สร้างเครื่องผลิตน้ำดื่มได้พยายามปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากที่สุด
  3. คุณภาพของผลผลิต เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงในเรื่องการวางแผนผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม และแบบแปลนโรงงาน เพราะวัตถุประสงค์ของการผลิต คือ ต้องการให้สินค้ามีคุณภาพสูง สามารถจัดจำหน่ายได้ต่อเนื่อง
  4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ไมว่าจะเป็น เครื่องผลิตน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม มักต้องดูแลรักษาให้ดี เพื่อลดต้นทุนในการบำรุงรักษาให้น้อยลง

นอกจากนี้ การวางแผนผังโรงงานน้ำดื่ม ผู้ประกอบการต้องวางแผนให้รัดกุมมากพอสมควร เพื่อให้ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มเกิดผลดี และได้ใช้ประโยชน์จากโรงงานอย่างคุ้มค่า

สรุป การวางแผนผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม จะต้องเน้นระบบการผลิตในโรงงานผลิตน้ำดื่มเป็นหลัก เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา

 

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่มีต้นทุนน้อยกับการติดตั้งโรงเรือน หรือโรงงานน้ำดื่ม นั่นก็คือ รับซื้อจากผู้ขายโรงงานน้ำดื่ม นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะผู้ขายโรงงานน้ำดื่มมีทั้งราคาระดับปานกลาง และระดับสูง บางทีเราไม่จำเป็นต้องออกแบบแปลนโรงงานน้ำดื่มให้เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาอีกด้วย

คำถามเซ้ง/ซื้อโรงงานต่อจากคนอื่น ลงทุนเท่าไร?

รายละเอียดที่ควรศึกษาก่อนซื้อโรงงานน้ำดื่มจากผู้ขายโรงงานน้ำดื่ม

– มีโรงงานผลิตน้ำดื่ม + อุปกรณ์ในการผลิตน้ำดื่มครบทั้งระบบ

– มีบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่และไม่เคยขาดน้ำ

– พื้นที่โดยรอบต้องไม่เคยเกิดน้ำท่วม

– อยู่ในตัวเมืองทำเลดี ยิ่งย่านชุมชน เข้า – ออก สะดวกเหมาะแก่การขยายกำลังผลิตจากต่างจังหวัดเข้ามาในตัวเมืองอย่างมาก

– มีสถานที่ที่สามารถจอดรถได้ถึง 3 คันพร้อมกัน

– หากไม่พอใจบางส่วนของโรงงานผลิตน้ำดื่ม ต้องสามารถพูดคุยเพื่อต่อเติม ซ่อมแซม สถานที่ได้ตามความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย

– ราคาให้เช่าต่อเดือนงบประมาณต้องไม่บานปลาย

– เมื่อทำสัญญาเช่าสามารถดำเนินกิจการได้ทันที โดยไม่ต้องรอเวลานาน

ใครที่กำลังคิดว่า ทำน้ำดื่มขายดีไหม? ต้องลงทุนเท่าไหร่? ทั้งหมดนี้คือคำตอบ เพราะกระแสความต้องการน้ำดื่มของผู้บริโภคฉุดไม่อยู่จริงๆ ถือเป็นโอกาสสร้างธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม กอบโกยรายได้แบบต่อเนื่อง หากคุณมีแนวความคิดกว้างไกล และไม่หยุดนิ่งให้กับโอกาสดีๆ เหล่านี้ จากโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก ไม่ช้าจะขยายเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดกลาง และเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มรายใหญ่ได้ง่ายๆ

และสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม กำลังมองหาเครื่องผลิตน้ำดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ดีเยี่ยม ขอแนะนำ เครื่องผลิตน้ำดื่มขาย เครื่องกรองน้ำดื่ม RO ของบริษัทที.วอเตอร์เทค จำกัด ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย มีความเชี่ยวชาญในวงการธุรกิจน้ำดื่มมายาวนาน พร้อมรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม รับติดตั้งระบบน้ำดื่ม ติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ในโรงงาน ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกรองน้ำดื่ม ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำใช้ใน และราคาเครื่องผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดต่างๆ ย่อมเยา และเครื่องไม้ เครื่องมือด้านอื่นๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าครบวงจรธุรกิจน้ำดื่มเลยทีเดียว

ที่สำคัญ มีเครื่องผลิตน้ำดื่มสามารถรับรองประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเยี่ยม เป็นเครื่องกรองน้ำ RO (ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซิส) สำหรับผลิตน้ำดื่มขาย หรือนำไปใช้งานในด้านอื่นๆ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ในปัจจุบันน้ำดื่มที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO ถือเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดเล็ก ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ แถมใช้งานง่ายอีกด้วย

รวมไปถึง มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คอยเป็นที่ปรึกษาในการทำโรงงานน้ำดื่ม และช่วยให้คำแนะนำด้านต่างๆ ในธุรกิจน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สนใจเข้ามาสอบถามได้ตลอด ทางเรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่

บริษัททีทีวอเตอร์เทค จำกัด บริษัทรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม  ยินดีให้ปรึกษาลูกค้าทุกท่านที่ต้องการสร้างธุรกิจน้ำดื่ม  ต้องการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม  หรือต้องการเครื่องผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด  เราดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มโครงการพร้อมแบบแปลนโรงงานน้ำดื่มหรือผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม ตลอดจนดำเนินการขอเลขหมายอ.ย พร้อมกับให้คำแนะนำลูกค้าขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด การทำธุรกิจน้ำดื่มตั้งแต่การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กด้วย เครื่องกรองน้ำro 3000 ลิตร ,เครื่องกรองน้ำro 6,000ลิตรเครื่องกรองน้ำ 12000 ลิตร,เครื่องกรองน้ำ ro 24000 ลิตรราคาถูก ยังมีเครื่องผลิตน้ำดื่มขาย

ที่อยู่ บริษัท ทีวอเตอร์แทค จำกัด : 84 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร : 02-009-1978

โทร : 088-941-7826

ทางเราบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง (ฟรี) ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง และรับติดตั้งระบบน้ำดื่ม ให้บริการออกแบบจำหน่ายติดตั้ง โรงงานผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO UV OZONE สำหรับเครื่องล้างถังและอุปกรณ์ล้างถัง มีคุณภาพมาตรฐาน

–             ภาคอีสานและภาคกลางส่งผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039

–           ภาคเหนือส่งผ่านบริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท

–          ภาคใต้ส่งผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง

 

ขอบคุณบทความจาก http://www.teewatersystem.com/