มาตรฐานโรงงานผลิตน้ำดื่ม เติบโตได้อย่างเข้าใจ

หลายๆ คำถามที่นักลงทุนมักให้ความสนใจ ทำน้ำดื่มขายดีไหม ?

                                                          ใช้เงินลงทุนเท่าไร ? กรรมวิธีการผลิตน้ำดื่มยุ่งยากแค่ไหน ? ข้อข้องใจเหล่านี้จะหมดไปได้ หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารและรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มที่ผ่านตามมาตรฐาน อย. ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจได้ทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์และให้คำแนะนำทุกขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม

                ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจผลิตน้ำดื่มมีความน่าสนใจลงทุน เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญของทุกชีวิตมนุษย์ และปัจจุบันแหล่งน้ำสะอาด ปราศจากเชื้อโรคนั้นมีข้อจำกัดมากขึ้น เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีและสิ่งสกปรกที่ทำลายแหล่งน้ำที่ไว้กินไว้ใช้ ส่งผลให้การมีน้ำที่ผ่านกรรมวิธีจากน้ำธรรมชาติ มาเป็นน้ำประปา กระทั่งผ่านเครื่องกรองน้ำจนมาเป็นน้ำดื่มสะอาดบรรจุพร้อมจำหน่าย ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของน้ำที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจึงมีความน่าสนใจลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาชีพอิสระที่สามารถลงทุนได้ และคาดการณ์ว่าจะเติบโตต่อไป เพราะไม่มีวันใดที่มนุษย์ไม่ดื่มน้ำ จึงสามารถเปิดช่องให้นักลงทุนรายใหม่หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าร่วมธุรกิจได้ โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนบ้านเรา อุณหภูมิร้อนสูงขึ้นทุกปี  ยิ่งทำให้ธุรกิจน้ำดื่มคึกคัก แต่ไม่ว่าการแข่งขันจะสูงเพียงใด คู่แข่งจะมากมายหลายแบรนด์แค่ไหน การลงทุนทำโรงงานผลิตน้ำดื่มก็ยังถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ดี เพราะธรรมชาติของการกระหายน้ำ ผู้บริโภคมักไม่เลือกยี่ห้อ ยามหิวกระหายก็สามารถดื่มได้โดยไม่จำกัด ทำให้ไม่มีความน่าวิตกกังวลว่าจะขายไม่ได้ อย่างแน่นอนส่วนแบ่งทางการตลาดยังเติบโตให้นักธุรกิจหน้าใหม่เข้าสู่วงการได้ไม่ยากนัก และความที่น้ำดื่มเป็นสินค้าที่เรียกว่า Bulk and Weight ใช้พื้นที่และมีน้ำหนัก ทำให้ปัญหาสำคัญอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง โดยเฉพาะแถบภูมิภาคห่างไกลชุมชน ส่งผลให้เกิดช่องว่างให้นักลงทุนเจาะตลาดตามภูมิภาค ที่ยังมีคู่แข่งน้อยรายกว่า

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์และระบบการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดปัญหาความซับซ้อนของการกรองน้ำ และช่วยให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ราคาพร้อมจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดจึงไม่แพง  ถือเป็นสินค้าสุขภาพ ปราศจากสารปรุงแต่งใดๆ ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำจากภาชนะบรรจุพลาสติกใสมากกว่าพลาสติกขุ่น เพราะรู้สึกเชื่อมั่นมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยมากกว่า ซึ่งอุตสาหกรรมธุรกิจน้ำดื่มได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่การแข่งขัน แล้วค่อยขยับขยายเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อไป

และหากคิดจะเข้าสู่ตลาดน้ำดื่ม เราคงต้องศึกษาผลกำไรให้รอบคอบ หากคิดคร่าวๆ ถึงต้นทุนและกำไรในการประกอบธุรกิจน้ำดื่ม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผลิตน้ำถัง 20 ลิตร ต้นทุนในการผลิตไม่เกิน 2 บาท สามารถขายได้ในราคา 7-8 บาท ซึ่งราคาหน้าร้านจะอยู่ที่ 12 บาทต่อถัง

แต่ถ้าหากเป็นพลาสติกขวดใส 1/2 ลิตร จะมีต้นทุนอยู่ที่ 1.50 บาทต่อขวด มีราคาส่งราว 3 บาท ราคาขายหน้าร้านประมาณ 7 บาท ซึ่งราคาน้ำแบบบรรจุขวดจะมีกำไรน้อยกว่าแบบบรรจุถัง เพราะมีต้นทุนค่าขวดเข้ามาบวกเพิ่ม

ส่วนปัจจัยสำคัญที่จะมากำหนดราคาสินค้าน้ำดื่มนั้น จะประกอบไปด้วยราคาน้ำมันที่ใช้เพื่อขนส่ง ราคาเม็ดพลาสติกที่นำมาทำขวดบรรจุ งานออกแบบขนาดฉลากทั้งจำนวนสีและโลโก้ งานพิมพ์โลโก้ฉลากพลาสติกหุ้มขวดน้ำดื่ม แคปซิล การจัดส่งสินค้า จุดจัดส่ง และสถานที่จัดส่ง และถึงแม้ว่าธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดมีใช้ต้นทุนสูง แต่เมื่อมีแผนธุรกิจตัวอย่างที่ดี เข้าใจและใส่ใจในกระบวนการผลิต อุปกรณ์ที่ทันสมัย ก็สามารถสร้างความลงตัวและบริหารงานในระยะยาวได้ไม่ยาก

อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อทำโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีมาตรฐาน อย

จำเป็นต้องสนใจการออกแบบโรงเรือน โดยสามารถจัดสร้างได้เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก ดำเนินการจัดวางผังโรงงานน้ำดื่ม แบบแปลนโรงงานฟรี ที่มีเผยแพร่อยู่ทั่วไป เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนได้ตั้งแต่ 300,000-500,000 บาท มีบุคลากรเพียง 5-7 คน ก็สามารถดำเนินธุรกิจน้ำดื่มได้  สามารถสร้างความเข้าใจด้วยแผนผังการผลิตน้ำดื่มแบบโรงน้ำโรงเรือนน้ำดื่มขนาดเล็ก ติดตั้งระบบน้ำดื่ม และระบบกรองน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน ด้วยการวางแผนธุรกิจการผลิตน้ำดื่มโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างโรงเรือนน้ำดื่ม หรือปรึกษากับบริษัทที่ รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ซึ่งโรงเรือนผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐาน อย. ถือได้ว่ามีความสำคัญที่ต้องอาศัยการออกแบบโรงเรือนหรือโรงงาน ทั้งภายในควรเป็นไปตามาตรฐาน อย.  โดยผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้โดยตรงที่ให้บริการด้านรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ซึ่งตามหลักนั้นโรงเรือนควรประกอบไปด้วยส่วนสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ห้องบรรจุ ห้องเครื่อง ห้องล้างภายนอก ล้างภายใน ห้องสต็อกขวดเปล่า ฯลฯ

ดังนั้นเพื่อให้งานสร้างและออกแบบโรงงานผลิตน้ำดื่มมีความถูกต้องเหมาะสม จึงควรหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการให้คำแนะนำ โดยผู้ประกอบอาจใช้อาคารเก่ามาต่อเติมและวางแผนผังให้ถูกต้องรองรับการผลิตได้เช่นกัน อันเป็นการประหยัดต้นทุนการก่อสร้างได้อีกทางหนึ่ง เพราะหากได้รับคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษา จะย่นการเสียเวลา สามารถได้แบบแปลนอาคารที่ได้มาตรฐานมาเลือกเฟ้นก่อนตัดสินใจก่อสร้างได้ หรือใช้อาคารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมาออกแบบแปลนอาคารและช่วยวางระบบโครงสร้าง ระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร ลงพื้นศึกษาดูงานตลอดโครงการจนสิ้นสุด
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารหรือน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งที่เหมาะสม ห่างไกลแหล่งเสื่อมโทรม และแหล่งมลพิษใกล้สถานที่น่ารังเกียจ อย่างเช่น คอกปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ อาคารต้องมั่นคงถูกสุขลักษณะ สะอาดและวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีระบบการระบายน้ำ และมีส้วม อ่างล้างมือ ที่ถูกสุขลักษณะ มีน้ำยาฆ่าเชื้อ แยกสัดส่วนชายหญิงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ แหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำดื่มต้องห่างไกลแหล่งปฏิกูลสิ่งสกปรก และควรมีมาตรการป้องกันความสะอาดไม่ทำให้แหล่งน้ำสกปรก ต้องมีภาชนะปกปิดมิดชิด และตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เมื่อความพร้อมในการก่อสร้างและติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มให้เหมาะสมแล้วนั้น การเขียนแผนทางธุรกิจเพื่อใช้ในการลงทุนและสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเริ่มดำเนินการตั้งธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มให้มีสำเร็จลุล่วงไปได้ ควรมีรายละเอียดชัดเจนและสามารถอธิบายเนื้อหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เรียงลำดับให้เข้าใจได้ง่าย แนบตัวอย่างที่ชัดเจน เพื่อบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น มีระบบและวิธีการที่ชัดเจนตรวจสอบได้

ดังนั้น  หากผู้ประกอบการได้ทำเลที่ตั้งโรงงานและจัดการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้มีระบบการผลิตที่รวดเร็ว ตามขั้นตอน ช่วยให้การเคลื่อนย้ายและกระบวนการผลิตสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนผังโรงงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรโรงงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย มีการดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี หลักการวางแผนผังโรงงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของแผนการติดตั้งเครื่องจักร  เครื่องมือและวัตถุต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต  ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างและการออกแบบของอาคารที่อยู่  เพื่อทำให้การผลิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การวางผังโรงงานที่ดีจะนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ส่งผลถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตที่ดี ด้วยวัตถุประสงค์ในการวางผังโรงงาน จะช่วยย่นเวลาและระยะทางเคลื่อนย้ายวัสดุ สร้างความสะดวกในขั้นตอนการทำงาน จัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ป้องกันสิ่งรบกวนและฝุ่นละอองต่างๆ มีอากาศถ่ายเท เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและสะดวกต่อการกำกับควบคุมดูแล พื้นที่โรงงานสามารถเอื้อประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ สร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่ออันตรายระหว่างการทำงานได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถวางผังโรงงานสร้างเป็นแบบจำลองได้อย่างชัดเจน อันนำไปสู่การขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเรียบร้อยต่อไปได้  อย่างไรก็ดี นอกจากมาตรฐานการก่อสร้างโรงงานน้ำดื่มที่มีคุณภาพแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มก็ควรตระหนักถึงความสะอาดของน้ำดื่ม ต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน อย. โดยเน้นย้ำถึงการจัดพื้นที่โรงงานที่ใช้ผลิตมีความสะอาด จัดแบ่งแยกโซนตามสายการผลิตอย่างชัดเจน สะอาดปลอดภัย เพราะหากน้ำดื่มไม่สะอาดถูกหลักอนามัย ก็สามารถมองด้วยตาเปล่าและสังเกตได้ไม่ยาก ตั้งแต่เรื่องสี เรื่องกลิ่น และรสชาติที่ผิดเพี้ยน

ประเด็นสำคัญนอกเหนือจากความสะอาดคือความปลอดภัยปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรค เพราะถ้าการผลิตดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนสารพิษ หรือมีเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิด โรคนิ่ว ตับอักเสบ หรือพยาธิชนิดต่างๆ ดังนั้น การสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ อย. หรือเข้าไปขอเอกสาร อย. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง และจำเป็นต้องพัฒนาระบบเครื่องกรองน้ำระบบโรงงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

อาทิเช่น ศักยภาพของเครื่องกรอง RO. 3,000 ลิตร / วัน (24ชม.) เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO 3000 L. สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้ถึงวันละ 3,000 ลิตร ด้วยเทคโนโลยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่มเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis โดยใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge , Pressure Switch , Flow Meter , ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 3,000 ลิตร

หลักสำคัญ นอกเหนือการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ถูกหลักวิชาการแล้ว ไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่ ผู้ลงทุนต้องเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการนำขวดพลาสติกที่ใหม่ ทำความสะอาดให้ปลอดภัยไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก อีกทั้งไม่ชำรุดเสียหาย หรือแตกร้าว รั่ว บุบ ก็ล้วนเป็นอีกส่วนประกอบสำคัญที่ละเลยไม่ได้ เพราะส่วนหนึ่งของการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานตามแผนงานธุรกิจ และมีการคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้บริโภค อันเป็นจรรยาบรรณสำคัญของธุรกิจผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานสากล  สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้โดยตรง ทางเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอด

ที่อยู่ บริษัท ทีวอเตอร์แทค จำกัด : 8 4 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร : 02-009-1978 โทร : 088-941-7826 ดูรายละเอียดเว็บไซต์ : teewatertechs@gmail.com

ทางเราบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง (ฟรี) ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง และรับติดตั้งระบบน้ำดื่ม ให้บริการออกแบบจำหน่ายติดตั้ง โรงงานผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO UV OZONE สำหรับเครื่องล้างถังและอุปกรณ์ล้างถัง มีคุณภาพมาตรฐาน

  • ภาคอีสานและภาคกลางส่งผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
  • ภาคเหนือส่งผ่านบริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
  • ภาคใต้ส่งผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง

ขอบคุณ บทความจาก http://www.teewatersystem.com/