ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน

“น้ำดื่ม” เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์

เพราะในแต่ละวันผู้คนต้องดื่มน้ำเป็นจำนวนมาก ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีก้าวล้ำเพิ่มมากขึ้นพัฒนาระบบการกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง ระบบการกรองน้ำไม่มีอะไรซับซ้อน และราคาเครื่องผลิตน้ำดื่มก็ถูกลงด้วย ทำให้เกิดธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขายต่างได้ผลประโยชน์จากตรงนี้จำนวนมาก

เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มขาย บรรจุขวด ทั้งมือใหม่ และรายเก่า อย่าชะล่าใจไปกับคำว่า “ความต้องการของผู้บริโภคต่อน้ำดื่มที่มีต่อเนื่อง” แต่ควรคำนึงถึงคู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันในตลาดน้ำดื่มแบบไม่มีวันจบสิ้นมากกว่า เนื่องจากจำนวนผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจนี้มีเป็นจำนวนมาก การแข่งขันจึงค่อนข้างรุนแรง ต้องสนใจศึกษาข้อมูลให้รอบคอบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

การกำหนดราคาของน้ำดื่ม ให้สอดคล้องกับภาวะทั่วไปของตลาดและต้นทุนการผลิต

– การกำหนดราคาตามสภาวะทางการตลาด ผู้ประกอบรายใหม่ควรสำรวจราคาจากผู้ประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อไม่ให้ราคาสูงหรือต่ำเกินไป แต่ส่วนมากผู้ประกอบการน้ำดื่มที่ต้องการหาตลาดจะกำหนดราคาสินค้าต่ำกว่าผู้ประกอบการรายเดิม

– การกำหนดราคาจากต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบรรจุภัณฑ์

การส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มอาจจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้

– ลดราคาสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

– การให้ของชำร่วยในช่วงเทศกาลสำคัญๆ

-สร้างบัตรสมาชิกประจำ เพื่อมอบผลประโยชน์ให้แก่พวกเขา จะได้รักษาลูกค้าประจำไปนานๆ

คนไทยดื่มน้ำบรรจุขวดมานานนับปี และน้ำดื่มบรรจุขวดมีวางขายกันตามท้องตลาดทั่วไป ส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำที่ผลิตจากกระบวนการ RO (REVERSE OSMOSIS) เพราะน่าเชื่อถือในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย เมื่อพูดถึงน้ำสะอาด กลุ่มธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตน้ำดื่มให้เท่าทันความทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้บริโภคทุกคน โดยต้องตรวจเช็ค “ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม” หรือ “วิธีผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด” เหล่านี้ให้ได้มาตรฐาน

– ขั้นตอนการบรรจุน้ำดื่ม

– ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

– ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม ro

– กรรมวิธีการผลิตน้ำดื่ม

– กระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบระบบกรองน้ำดื่ม และปรับระบบผลิตน้ำดื่มให้เป็นเครื่องกรองน้ำระบบโรงงาน เพื่อให้ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มของคุณได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มที่สะอาด ได้คุณภาพมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ถูกต้อง และที่ขาดไม่ได้เลยคือ โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก หรือโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดกลาง ที่เป็นอุตสาหกรรมต้องมีเอกสารใบรับรอง อย น้ำดื่มโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ทำโรงงานน้ำดื่มขายดีไหม? ต้องลงทุนเท่าไหร่?

แล้วจะเพิ่มช่องทางสร้างกำไรอย่างไร? ทั้ง 3 คำถามนี้จะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีต้ององค์ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้

  1. การบริหารต้นทุนที่ดี
  2. สร้างเครือข่ายตลาดน้ำดื่ม เพื่อกระจายสินค้าแบบไม่จบไม่สิ้น
  3. ขยายตลาดน้ำดื่มจาก 1 จุด เป็น 2 จุด และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น โอกาสที่จะธุรกิจจะประสบความสำเร็จต้องวัดกันที่ความขยัน และการพัฒนาตัวเองแบบก้าวไปทีละขั้น ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆ จนกว่าธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มจะเติบโตอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ น้ำที่ใช้สำหรับผลิตน้ำดื่มขายมาจากแหล่งน้ำและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จึงมีผลให้ต้นทุนการผลิต และองค์ประกอบในน้ำมีความแตกต่างกันด้วย นั่นก็คือ

“น้ำดื่มที่มาจากแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี” โดยอาจเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำประปา ซึ่งผ่านการกรองเพื่อดูดกลิ่น และผ่านสารเรซิน ซึ่งช่วยลดความกระด้างของน้ำลง โดยการจับเกลือแร่ที่มี เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม หลังจากนั้นฆ่าเชื้อด้วยจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนในน้ำโดยการผ่านแสงอัลตราไวโอเลตหรือก๊าซโอโซน

“น้ำธรรมชาติ หรือน้ำแร่” โดยทั่วไปการผลิตน้ำแร่ไม่มีกระบวนการอื่นใด นอกจากการฆ่าเชื้อตามวิธีเดียวกับน้ำดื่ม ดังนั้นน้ำแร่จึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำจากแหล่งกำเนิดมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้น้ำดื่มของโรงงานผลิตน้ำดื่มได้คุณภาพมาตรฐานตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด

คุณต้องใส่ใจรายละเอียดของกรรมวิธีการผลิตน้ำดื่ม ดังนั้น อุปกรณ์ที่สร้างความมั่นใจว่าน้ำที่ผลิตออกมานั้นมีความสะอาด ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม ro ด้วยเครื่องกรองน้ำระบบน้ำอุตสาหกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้

1 : ไส้กรองใยสังเคราะห์ต้องมีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ

2 : ไส้กรองคาร์บอนต้องมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคลอรีนและสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

3 : ไส้กรองเมมเบรนต้องมีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ในน้ำได้ดี เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไว้รัส และแบคทรีเรีย

4 : ใช้คาร์บอนปรับปรุงคุณภาพและรสชาติของน้ำ ถือว่าเป็นขั้นตอนกำจัดกลิ่น สี ก๊าซ ปรับปรุงรสชาติของน้ำ

 

เคล็ดลับผลิตน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน นอกจากมีแหล่งน้ำที่สะอาดแล้ว ต้องมีอุปกรณ์การผลิตน้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้คัดกรองน้ำให้สะอาดมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง ฉะนั้น ในนามบริษัทที.วอเอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกรองน้ำระบบโรงงาน เครื่องกรองน้ำขนาดกลาง เครื่องผลิตน้ำดื่ม เป็นต้น

พร้อมรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม  รับติดตั้งระบบน้ำดื่ม ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกรองน้ำดื่ม รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำใช้ใน ราคาเป็นกันเอง

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ทางบริษัทยังผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องบรรจุน้ำดื่มขนาดเล็ก ราคาย่อมเยา เครื่องผลิตน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำขนาดกลาง เครื่องกรองน้ำ 3,000 ลิตร เครื่องกรองน้ำ 6,000 ลิตร เครื่องกรองน้ำro  12,000 ลิตร ราคาเครื่องผลิตน้ำดื่ม เครื่องกรอง RO 24,000 และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

ขอแนะนำสินค้าตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มด้วย เครื่องผลิตน้ำดื่มระบบ RO ดังนี้

เครื่องกรอง RO. 6,000 ลิตร / วัน (24ชม.)

เครื่องกรองน้ำ RO 6,000 ลิตร กำลังการผลิตน้ำดื่มได้ 6,000 ลิตรต่อวัน เป็นเครื่องกรองน้ำสำหรับผลิตน้ำดื่มขาย หรือนำไปใช้งานในด้านอื่นๆ เป็นที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับการทำน้ำดื่มขาย ซึ่งในปัจจุบันน้ำดื่มที่ผ่านการกรองด้วยระบบRO เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเครื่องกรองน้ำ ro มีระบบ Reverse Osmosis โดยใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing อีกทั้ง สามารถล้างทำความสะอาดไส้กรองได้ พร้อมมีตู้ควบคุมการทำงานระบบที่ใช้งานง่ายด้วย

เครื่องกรอง RO. 6,000 ลิตร : อัตราการผลิตน้ำดื่ม 6,000 ลิตร/วัน

ขนาด : กว้าง 50cm. x ลึก 55cm. x สูง 130cm.

สแตนเลส : เกรด 304

Vessel Membrane : ขนาด 4″ x 40″ จำนวน 1 กระบอก

Membrane : Ultratek รุ่น BW4040 จำนวน 1 ไส้ หรือเทียบเท่า

PUMP : ยี่ห้อ STAC 11 ใบพัด รุ่น VML2-110, 1.5 Hp หรือเทียบเท่า

Flow Meter : ขนาด 0.2 – 2 GPM จำนวน 2 ตัว

ระบบไฟ : 220 V

และใช้ท่อ UPVC ขนาด 4 หุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://teewatertechs.com/index.php?page=product&productid=165&category=57

เครื่องกรอง RO. 12,000 ลิตร / วัน (24ชม.)

เครื่องกรอง RO. 12,000 ลิตร เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาด ด้วยเทคโนโลยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนี้ ระบบการกรองประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม มีการตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter มีระบบ Flushing ใช้ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ

อีกทั้ง เครื่องกรอง RO. 12,000 ลิตร เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน ที่สำคัญใช้งานง่าย

เครื่องกรอง RO. 12,000 ลิตร : อัตราการผลิตน้ำดื่ม 12,000 ลิตร/วัน (สามารถทำงานได้24ชม.)

ขนาด : กว้าง 70cm. x ลึก 60cm. x สูง 120cm.

สแตนเลส : เกรด 304

Vessel Membrane : ขนาด 4″ x 40″ จำนวน 2 กระบอก

Membrane : Ultratek รุ่น BW4040 จำนวน 1 ไส้ หรือเทียบเท่า

PUMP : ยี่ห้อ STAC 2Hp, 15 ใบพัด รุ่น VML2-150 หรือเทียบเท่า

Flow Meter : ขนาด 0.5 – 5 GPM จำนวน 2 ตัว

ระบบไฟ : 220 V

และใช้ท่อ UPVC ขนาด 4 หุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://teewatertechs.com/index.php?page=product&productid=166&category=57

เครื่องกรอง RO 24000

เครื่องกรอง RO 24000 เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO 24000L. เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง มีเทคโนโลยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม โดยมีระบบการกรองที่ประกอบไปด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ

อีกทั้งเครื่องกรองน้ำ RO มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง สะดวกต่อการใช้งานมาก

คุณสมบัติเครื่องกรอง RO 24000

อัตราการผลิต : 24000 ลิตร/วัน (24ชม.)

ขนาด : กว้าง 70cm. x ยาว 150cm. x สูง 120cm.

สแตนเลส : เกรด 304

Vessel Membrane : ขนาด 4″ x 40″ จำนวน 4 กระบอก

Membrane : Ultratek รุ่น BW4040 จำนวน 4 ไส้ หรือเทียบเท่า

PUMP : ยี่ห้อ STAC CNP หรือเทียบเท่า

Flow Meter : ขนาด 0.5 – 5 GPM จำนวน 2 ตัว

ระบบไฟ : 220 V

และใช้ท่อ UPVC ขนาด 1 นิ้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://teewatertechs.com/index.php?page=product&productid=168&category=57

สำหรับธุรกิจโรงงานน้ำดื่มใดที่สนใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำดื่มหรือต้องการ รับติดติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม  หรือต้องการอุปกรณ์การผลิตน้ำดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐานเหมาะแก่ โรงงานผลิตน้ำดื่มอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง เข้ามาปรึกษากับทางเราได้ บริษัทที.วอเตอร์เทค จำกัด พร้อมต้อนรับ และคอยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจผลิตน้ำดื่มอย่างครบวงจร

ที่อยู่ บริษัท ทีวอเตอร์แทค จำกัด : 84 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร : 02-009-1978

โทร : 088-941-7826

ดูรายละเอียดเว็บไซต์ : teewatertechs@gmail.com

ทางเราบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง (ฟรี) ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง และรับติดตั้งระบบน้ำดื่ม ให้บริการออกแบบจำหน่ายติดตั้ง โรงงานผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO UV OZONE สำหรับเครื่องล้างถังและอุปกรณ์ล้างถัง มีคุณภาพมาตรฐาน

–               ภาคอีสานและภาคกลางส่งผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039

–               ภาคเหนือส่งผ่านบริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท

–               ภาคใต้ส่งผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง